Wie een workshop wil volgen, kan zich aanmelden via het invulformuliertje.
Ik kan je dan de eerstvolgende cursus doorgeven.